Bridge bieden vijf kaart hoog bestaat al een tijdje in Nederland. Eerst hadden we bijvoorbeeld het ACOL systeem. Later heeft de Nederlandse bridge bond Biedermeijer Rood, Blauw en Groen geintrodiceerd, waarvan Biedermeijer Rood een vijfkaart hoog bridge systeem is.

Voordeel van een vijfkaart hoog is dat je met 1 harten of schoppen opening direct kunt steunen met een driekaart. Tegenpartij mag het in de 4de hand al op 3 niveau lekker gaan uitzoeken.

Doel van het bieden is dus zo snel mogelijk een fit met partner te vinden en dan wel liefst in een hoge kleur, omdat die ook de meeste punten oplevert. In de Biedermeijer Groen of andere oude bridgesystemen wordt er met een vierkaart alleen gesteund met een vierkaart.

Met een driekaart steun werd vroeger eerst uitgeweken naar een SA-bod of er moet worden gepast. Zie hier het grote voordeel om met een vijfkaart in de hoge kleuren te openen omdat dit de best ‘betaalde’ contracten zijn. Door met een vijfkaart te openen, kan er al direct met een driekaart gesteund worden. Belangrijk om af te spreken dat je met een driekaart gelijk je partner steunt met weinig punten (6-9).