Deze conventie is onmisbaar in uw biedsysteem, vooral als u gaat viertallen. Het is echt een zeer goede en noodzakelijke conventie. Ieder zit in 3 sans plus 2 of 3, en u zit in 6 klaver contract

Minor-suit asking is dus een biedconventie zoals de naam al aangeeft, die informeert naar het lage-kleurenbezit van de partner na een 1 sans opening

Dat doet als u denkt dat:

  • een lage kleuren slem mogelijk is.
  • SA mogelijk is (juist met kortheid in een lage kleur)
  • SA mogelijk beter is dan hoge kleur (wanneer beide spelers dezelfde 4333 verdeling hebben)


De conventie komt het meeste voor als uitbreiding op de Stayman dan wel de Niemeijer conventie.

Na Stayman 1SA-2♣-2x of Niemeijer 2SA-3♣-3♦/3SA geeft 3♣ respectievelijk 4♣ de lage kleuren interesse aan.

Het antwoordenschema is na 3♣

3♦: vijfkaart of langer in klaver of ruiten

-antwoord na 3♦ ; 3♥: relay

-antwoord na 3 ; 3♠ : 5 krt klaver

-antwoord na 3 ; 3SA : 5 krt ruiten

3♥: vierkaart klaver, geen vierkaart ruiten

3♠: vierkaart ruiten, geen vierkaart klaveren

3SA: geen óf beide vierkaarten in de lage kleuren

Bij een 3SA-antwoord is uit het eerdere bieden bekend welke situatie van toepassing is : wanneer géén vierkaart hoog is aangegeven is het beide, wanneer wél een of beide vierkaarten hoog is aangegeven is het geen. De antwoorder kan nu troefkleur en eindcontract bepalen dan wel een slempoging doen.