Een Gambling 3 SA opening belooft een dichte lage kleur (minstens een zevenkaart) zonder een aas of heer in een zijkleur. Het wordt gebruikt om het de tegenstanders zo moeilijk mogelijk te maken, en dat lukt vaak omdat het zo veel biedruimte wegneemt.


Met wat punten bij partner heeft het echter goede kans van slagen.

Met de volgende hand kunt u 3SA openen:

♠ 8               ♥V87  ♦T7                      ♣AHVB876

♠ 87            ♥B87  ♦ AHVB876        ♣ T7

Wat zijn de antwoorden hierop van partner:

4♣: Is een zwak antwoord en wil dat openaar zijn lage lange kleur speelt. Openaar past dus of biedt 4♦

4♦: sleminteresse, vraagt partner diens singleton te bieden of 4 SA met een 7 – 2 -2 – 2 verdeling. Indien openaar 4SA biedt, dan heeft hij geen Singleton. Indien openaar zijn lage kleur biedt, dan heeft hij een Singleton in de andere lage kleur.

4♥: Is echt en toont een goede eigen 6 krt of langer. Openaar moet passen.

4♠: Is echt en toont een goede eigen 6 krt of langer. Openaar moet passen.

5♦:  Is echt en toont een goede eigen 6 krt of langer Openaar moet passen.

Ook heeft de partner nog de volgende verfijningen ter beschikking:

5♣: Partner wil de manche spelen in openaars lange lage kleur, dus pas of bied 5♦