Deze conventie is onmisbaar als u op hoog niveau wilt bridgen. Hoe hoger, hoe competitiever er wordt geboden, dan is het belangrijk dat u precies van elkaar weet of partner nu naar 4 wilt of alleen iets op 3 niveau wilt spelen.

Dat geldt voor de openaar, als de bieding van partner.

West   Noord   Oost   Zuid
1♦   Pas   1♠   2♥
3♣             

Hoe sterk is nu 3 klaveren? Gedwongen naar 3 is het een 12 punter of is het MF of SMF hand. In biedermijer of Acol heb je hier een probleem.

2 voorbeelden wat het zou kunnen betekenen

West West
♠ V7 ♠ A7
♥ 7 ♥ 5
♦ HB984 ♦ AHB87
♣ HVB93 ♣ HVB82

U begrijpt dat bad-good-sans daar verandering in kan aanbrengen. West biedt met de eerst hand eerst 2 sans, waarop partner verplicht is om 3 klaveren te bieden. Partner weet nog niet waar West heen wilt. Enige wat Oost weet is dat West gelimiteerd is en op 3 niveau iets wilt spelen. Er zijn situatie waarop Oost mag afwijken, dat bespreken we later wel een keer.

West   Noord   Oost   Zuid
1♦   Pas   1♠   2♥
3sa   Pas   3♣*   Pas
Ap            

Nu West op deze manier bied wordt het bijna manche-forcing.

West   Noord   Oost   Zuid
1♦   Pas   1♠   2♥
3♣             

U ziet dat 2 sans nu een bad sans was. De officiële bad-sans is dat een herhaling van een openingskleur hand van vb1 aangeeft. De hand van vb2 bied u via 2 sans, na p 3 klaveren, bied u 3 ruiten. Nu is het een good sans. U heeft een sterke hand in de eerst gebodene kleur. Dit heb ik zelf om gedraaid om het systeem te vereenvoudigen. Dus alles via 2 sans is bad (zwak)

Vb1                               Vb2

West West
♠ 87 ♠ A7
♥ 7 ♥ 5
♦ HVB9874 ♦ AHBT873
♣ AH7 ♣ AV7

Nog eentje…. Vb3

West   Noord   Oost   Zuid
1♣    1♠   dbl   2♠
2sa   Pas   3♣    Pas
3♥   ap        

Vb3                              

West Oost
♠ 87 ♠ A7
♥ ABT2 ♥ 9875
♦ 74 ♦ HV87
♣ AH973 ♣ B86

Oost kan met een gerust hart passen, terwijl vroeger er altijd maar 4 harten werd geboden, vaak min 1.

Een perfecte bieding Vb4

West   Noord   Oost   Zuid
1♣    1♠   dbl   2♠
2sa   Pas   3♣    Pas
3♥   Pas   3♥   Ap

Vb4                              

West Oost
♠ H7 ♠ A7
♥ ABT7 ♥ 9875
♦ BT4 ♦ HV87
♣ AH973 ♣ B86

Deze bieding komt ook vaak voor.

West   Noord   Oost   Zuid
1♣    2♠   ??    

Vb5 en 6                                

Oost Oost
♠ 65 ♠ 74
♥ BT7643 ♥ 75
♦ H65 ♦ HV87432
♣ H3 ♣ 86

Beide handen gaan via 2 sans, na 3 klaveren bied u respectievelijk 3 harten en 3 ruiten.

Vb7 en 8                                

Oost Oost
♠ H5 ♠ 74
♥ AHT7643 ♥ V5
♦ V6 ♦ AHV8743
♣ V3 ♣ 86
West   Noord   Oost   Zuid
1♣    2♠   ??    

Nu kunt u direct 3 harten of ruiten bieden.

Nu wat zijn nu de puntenrange. Ik heb de afspraak gemaakt dat de openaar tot ca 14 punten 2 sans mag bieden. Meer dan 14 dan direct op 3 niveau. Als oost mag je direct bieden op 3 niveau vanaf 11 punten. U mag dat zelf bepalen. Doel is om alle deelscores te winnen!