Afkorting staat voor

“Disturb the Opponents Notrump”

Is ontwikkeld om de tegenstanders het bieden zo moeilijk mogelijk te maken. Tegenpartij uit 1 sans te houden. Na een 1 sans opening is het zelden een manche voor de tegenpartij, dus alleen om een deelscore te bevechten! Maw geen limietbiedingen !

Na een volgbod van 1 sans van de tegenpartij, betekent

Doublet      =       6+ kaart in een kleur

2♣              =       4+ krt ♣ en een 4+ krt ♦ / ♥ / ♠

2♦               =       4+ krt ♣ en een 4+ krt ♥ / ♠

2♥               =       4+ krt ♥ en een 4+ krt ♠

2♠               =       6+ krt ♠ zwakker dan eerst doublet

Kracht is afhankelijk van kwetsbaarheid

Het eerst volgend bod is altijd relay.

Als tegenpartij bijvoorbeeld 2♣ doubleert dan betekent

Pas            =       bevalt mij wel

2♦               =       relay, noem je andere kleur

Als je p afwijkt van het systeem, dat betekent

Als je partner bijvoorbeeld 2♣ biedt, dan betekent 2♠, een goede eigen hand. Ik ben niet geïnteresseerd in jouw kleuren. Passen dus.