De 4e kleur forcing is onmisbaar in uw biedsysteem. Het is echt een zeer goede en noodzakelijke conventie. Dit ook omdat iedere sprong in een al eerder geboden kleur niet forcing is, maar in een natuurlijk biedsysteem slechts inviterend is. Met andere woorden u kunt de 4de kleur ook gebruiken om het bieden manche-forcing te maken. Wat ook veel bridgers niet weten is dat u de vierde kleur kunt gebruiken om uw partners kaartverdeling beter te begrijpen, kortom gebruik het als onderzoekmiddel. De laatste waar u het ook voor kunt gebruiken is om te kijken of u bv 3 sans in uw partners hand kunt dirigeren.

Enkele Voorbeelden

West   Noord   Oost   Zuid
1♦   pas   1♥   pas
1♠   pas   3♥    
West   Noord   Oost   Zuid
1♣   pas   1♥   pas
1♠   pas   3♣    
West   Noord   Oost   Zuid
1♣   pas   1♥   pas
1♠   pas   1♠    

In bovenstaande biedseries inviteert partner. Hoe zou u het bieden forcing maken? U kunt de 4de kleur conventie gebruiken. Een paar voorbeelden.

West   Noord   Oost   Zuid
1♦   pas   1♥   pas
1♠   pas   2♣*    
West   Noord   Oost   Zuid
1♣   pas   1♥   pas
1♠   pas   2♦*    

U kunt het beste afspreken dat de 4de kleur conventie (bijna) manche-forcing is. Als partner reverse heeft geboden mag u zelfs minder dan 9 punten hebben.

We onderkennen 3 situaties

  • Gewoon bod in de 4de kleur
  • Sprongbod in de 4de kleur
  • Herhaling van de 4de kleur

Gewoon bod

Dit bod zegt niets over de kleur, u gebruikt het om

  • Vraagt om een stopper
  • Vraagt of p misschien er een 4 kaart in heeft
  • Vraagt kracht van partners hand op
  • U belooft altijd een 5+ krt in uw eerst geboden kleur
  • U gebruikt het om een beter beeld van partners verdeling te krijgen
  • U probeert sans in partners hand te krijgen.

Antwoorden na 4de kleur

Met een stopper bied u 3 sans
Als u onder 3 sans kunt blijven biedt u de 4de kleur zodat u een 4 kaart kunt aangeven

Sprongbod

Dit bod is echt en manche-forcing

Herhaling van de 4de kleur

Sterk en slemgoing, dat betekent dat er ook geen steun hoeft te zijn.

Voorbeeld 1
  West   Oost
H8 AV62
AHB65 T7
H62 A8764
B93 HT2
             
West   Noord   Oost   Zuid
    pas   1♦   pas
1♥    pas   1♠   pas
??            

U biedt nu 2♣, u bent sterk genoeg om de manche te spelen, echter u heeft geen goed volgbod. Met deze slechte klaveren kunt u zelf geen 3 sans bieden. 3♥ belooft een 6 kaart, kortom u zit nu vast. U vraagt met 2♣ en uw partner antwoord met 2 sans. U kunt nu met een gerust hart 3 sans bieden.

Overige afspraken

4de kleur spelen we altijd, ook heeft partner eerst gepast
Als tegenpartij heeft geboden vervalt 4de kleur
Een sprong in de 4de kleur belooft altijd een 55 kaart of langer en is sterk inviterend.
Alles op 1 niveau, dus 1♣ 1♦ 1♥ wat betekent dan 1♠? De beste afspraak is dat dit een 4 kaart schoppen is. Bij de openaar kan namelijk 44 hoog zitten. Een sprong naar 2 schoppen is manche-forcing en 4de kleur.
Na een reverse bieding blijven we 4de kleur spelen, u kunt ook andersom