Er verschillende manieren om azen te vragen. Gerber adviseer ik juist niet omdat dit controles in de weg staat. Een controle is dat je de baas bent in een bepaalde kleur. Er zijn 2 verschillende controles. 1ste controle (aas of renonce) of gemende controles (Hx, Ax, HV, x etc) Dat betekent dat je geen 2 slagen achter elkaar verliest in een kleur.

Blackwood (azenvragen)

Bij deze conventie wordt 4SA gebruikt als azenvraag.

De antwoorden op dit 4SA bod zijn: 5♣ = 0 of 4 azen

5♦ = 1 aas

5♥ = 2 azen

5♠ = 3 azen

Wanneer de azenvrager nog geïnteresseerd is in het aantal heren van partner dan

vraagt hij die op met behulp van het 5SA bod:

De antwoorden op dit 5SA bod zijn:

6♣ = 0 of 4 heren

6♦ = 1 heer

6♥ = 2 heren

6♠ = 3 heren

Normaal gesproken wordt er alleen naar de heren gevraagd wanneer alle azen

binnenboord zijn om te onderzoeken of het groot slem moet zijn!

Gerber (niet mijn advies)

Gerber wordt vaak gebruikt wanneer het eindcontract waarschijnlijk in SA

zal eindigen. Veel paren gebruiken om dan “lekker” laag te blijven. Nadeel is dat je vaak niet weet in welke kleur je controle mist.

Bij deze conventie wordt 4♣ gebruikt als azenvraag.

De antwoorden op dit 4♣ bod zijn:

4♦ = 0 of 4 azen

4♥ = 1 aas

4♠ = 2 azen

4SA = 3 azen

Wanneer de azenvrager nog geïnteresseerd is in het aantal heren van partner

dan vraagt hij die op met behulp van het 5♣ bod:

De antwoorden op dit 5♣ bod zijn:

5♦ = 0 of 4 heren

5♥ = 1 heer

5♠ = 2 heren

5SA = 3 heren En nogmaals: er wordt alleen naar de heren gevraagd wanneer alle azen binnenboord zijn!

Tegenstanders proberen het azen vragen te verstoren.

Deze conventie(s) kunnen worden gebruikt wanneer uw azenvraag

Blackwood/Gerber/RKC door de tegenpartij wordt verstoord met een tussenbieding

of doublet.

DOPI, ROPI, DEPO, REPO

DOPI (Doublet=0, Pas=1 aas) – ROPI (ReDoublet=0, Pas=1 aas)

Het maakt niet uit of u nu 4♣ of 4SA gebruikt voor het vragen naar de azen. Wanneer de tegenpartij zich met de bieding bemoeit is het handig om daar ook afspraken over te maken. U speelt bijvoorbeeld Blackwood speelt en u bezit 2 azen. Partner biedt

4SA om de azen te vragen. Uw antwoord zal dan 5♥ zijn, maar wat wanneer uw rechter tegenstander 5♦ biedt? Het antwoord is in dit geval de ROPI conventie:

Lees DOPI ROPI op deze manier, dan kan het niet fout gaan.

(D)oublet = 0

(P)ass = 1

(R)edoublet = 0

(P)ass = 1

Het volgende bod (in dit geval 5♥) = 3e stap (2 azen)

Het volgende bod (in dit geval 5♠) = 4e stap (3 azen)

Nu is er gevolgd met 5♦ , als u wordt gedoubleerd, dan kunt u redoubleren. Met blackwood wint u wat ruimte, als u RKC speelt, dan kunt gewoon antwoorden. U kunt dan ook redoublet gebruiken om te zeggen dat u dat wel wilt spelen.

Hetzelfde principe gaat op wanneer u RKCB, Gerber of welke Azenvraag conventie u ook gebruikt. Wat nog een extra voordeel van deze conventie is, dat u met weinig azen/keycards de tegenpartij gedoubleerd down kunt gaan spelen als ze op 5 niveau hebben gevolgd.

DEPO (Doublet=Even, Pas=Oneven aantal azen) – REPO (Redoublet=Even,

Pas=Oneven aantal azen)

Deze conventie wordt niet vaak gebruikt, maar heeft 1 voordeel dat de

tegenpartij altijd voor straf gedoubleerd kan worden. Dus wanneer er na uw Blackwood bod wordt geboden door de tegenpartij, is volgens REPO:

Doublet = Even (0, 2 of 4 azen)

Pas = Odd (1 of 3 azen)

En wanneer partners Blackwood bod gedoubleerd wordt:

Redoublet = Even (0, 2 of 4 azen)

Pas = Oneven (1 of 3 azen)

Toch spelen veel mensen dit niet, omdat u via controle biedingen al voldoende weet dat het slem moet zijn.

EXCLUSION RKC

Exclusion RKC is een uitbreiding op de RKC conventie. De gedachte achter deze

conventie is dat azen wordt gevraagd door middel van het bieden van een kleur waarin u een renonce heeft. Het biedsysteem is zeer eenvoudig te onthouden en zal een grote hulp zijn om het juiste slem te bereiken.

De conventie begint als volgt:

1. Nadat de troefkleur is vastgesteld.

2. Met een bod in een ongeboden kleur hoger dan mancheniveau of

3. Met een bod in de kleur van de tegenpartij.

De kleur waarin gesprongen is wordt niet meegerekend (excluded=uitgesloten) bij de antwoorden. De antwoorden bij Exclusion RKC zijn als volg:

1e Stap: Toont 0 Keycards.

2e Stap: Toont 1 Keycard.

3e Stap: Toont 2 Keycards.

4e Stap: Toont 3 Keycards.

U kunt ook 14/30/25/25Q afspreken!

Het bieden:

Openaar Partner

1 ♠ – 3

Schoppen is de vastgestelde troefkleur. Normaal gesproken biedt de openaar 4SA (RKC) om het aantal van partners keycards te weten te komen. Wanneer de openaar een renonce in een van de andere kleuren heeft wordt zijn kaart nog waardevoller. Met behulp van Exclusion RKC toont openaar aan partner dat hij een renonce heeft en ook in welke kleur dat is.

Openaar Partner

Betekenis

1 – 3

5     Exclusion RKC – renonce klaveren.

5    Exclusion RKC – renonce ruiten.

5    Exclusion RKC – renonce harten.

Door dit bod op 5-niveau vertelt openaar dat hij sleminteresse heeft en belooft tevens een renonce in de geboden kleur. Partner reageert hier op door zijn Keycards te bieden, behalve die in de kleur waar openaar een renonce in heeft! Op openaars bod op 5-niveau zijn de antwoorden als volgt:

Openaar Partner

Betekenis

1 ♠ – 3

5 ♣ Exclusion RKC – openaar heeft geen klaveren.

5 ♦ Partner heeft geen Keycards – 1e Stap.

5 ♥ Partner heeft 1 Keycard – 2e Stap.

5 ♠ Partner heeft 2 Keycards – 3e Stap.

5 SA Partner heeft 3 Keycards – 4e Stap.

Openaar Partner

Betekenis

1 ♠ – 3

5 ♦ Exclusion RKC – openaar heeft geen ruiten.

5 ♥ Partner heeft geen Keycards – 1e Stap.

5 ♠ Partner heeft 1 Keycards – 2e Stap.

5 SA Partner heeft 2 Keycards – 3e Stap.

6 ♣ Partner heeft 3 Keycards – 4e Stap.

Openaar Partner

Betekenis

1 ♠ – 3

5 ♥ Exclusion RKC – openaar heeft geen harten.

5 ♠ Partner heeft geen Keycards – 1e Stap.

5 SA Partner heeft 1 Keycard – 2e Stap.

6 ♣ Partner heeft 2 Keycards – 3e Stap.

6 ♦ Partner heeft 3 Keycards – 4e Stap.

In alle biedsituaties is het belangrijk te onthouden dat

1. de keycards in de kleur van de renonce worden bij de antwoorden niet meegeteld.

2. Troef vrouw wordt niet meegerekend als keycard.

Wanneer we toch naar troef vrouw willen vragen, wordt dat gedaan middels een

relaybod (niet in de troefkleur natuurlijk).

3. Wanneer een van de partners een hoger bod moet doen dan de afgesproken kleur

op 5-niveau, dan vraagt een rebid in de kleur van de renonce naar troef vrouw.

4. Een bod van 5SA vraagt nooit naar troef vrouw.

Wanneer de tegenpartij zich met de bieding bemoeit nadat wij op 5-niveau met

Exclusion RKC zijn begonnen, gaan de antwoorden als beschreven in DOPI-ROPI

Hieronder een voorbeeld:

West

♠ H V 92

♥ 5

♦ V 9 4 3

♣ A B 7 6

Oost

♠ A B T 8 5 2

♥ A H V 8 4

♦ –

♣ H 2

West Noord Oost Zuid
1♣ Pas 1♠ Pas
2♠ Pas 5 Pas
5sa Pas 6 Pas
6 Pas 7♠ Pas

West Oost Betekenis

1♣ Kan 2-kaart zijn

1♠ Nieuwe kleur, ronde forcing.

2♠ Toont schoppen steun, limiet bod. De troefkleur staat vast

5♦ Exclusion RKC, toont een renonce ruiten en vraagt naar partners

keycards.

5SA 3e stap, toont twee keycards. De ruitenkleur wordt niet meegeteld, dus

kunnen de keycards niets anders zijn dan ♠H en ♣A.

6♦ Wanneer partner een hoger bod doet dan de afgesproken kleur op 5-

niveau, dan vraagt een rebid in de kleur van de renonce naar troefvrouw.

6♥ Belooft troef vrouw

7♠ Omdat er geen verliezers zijn in troef, harten en ruiten en omdat

partner klaveren aas heeft, biedt oost groot slem schoppen.