Deze conventie is erg populair en terecht. Als u dit niet speelt is het advies omdat zsm in uw systeem te integreren. Van laag tot hoog wordt de Multi gespeeld. De multi 2♦ opening heeft niet alleen een aantal constructieve voordelen, maar maakt het de tegenpartij ook lastig bij het ontdekken van hun fit. Ze moeten al bijna op 3 niveau beginnen. Er zijn ook diverse verdedigingsmechanismen tegen de Multi opgeroepen. Deze komen in een aparte pagina aan de orde.

De meest gebruikelijke invulling van 2♦ ziet er als volgt uit:
2♦ =
a) een zwakke twee in 2♥ of 2♠ •zeskaart, 6-10 punten)
b) een sterke SA-hand van 24-25 punten.
c) semiforcing in ♣ of ♦
(Waarom 24-25? De meesten mensen hebben 2 sans 20 of 21, 2♣ 22 of 23, 2♦ 24 of 25 punten afgesproken. In sommige systemen wordt 23-24 afgesproken, tis maar wat je afspreekt, wij doen 24 of 25 punten)

Uitbreidingen zijn uiteraard mogelijk, bijvoorbeeld sterke 2 kleurenspellen of 4441 handen kunnen ook nog ondergebracht worden om 2♦. Dat wordt nu niet besproken.
In deze les bekijken we het bovenstaande schema a,b en c. Eerst wil ik graag even benadrukken wat de conventie doet voor de tegenpartij. Een belangrijk tactisch voordeel van de vele mogelijkheden is dat het voor de tegenpartij lastiger is directe actie te ondernemen. Oppies weten immers niet wat de openaar precies heeft. In de tweede biedronde wordt dit pas duidelijk. Bijkomend en groter voordeel is dat in meer dan de helft van de gevallen het eindcontract gespeeld wordt door de partner van de 2♦-openaar, dat wil zeggen dat de punten niet op tafel komen, wat weer moeilijk tegenspelen is door de tegenpartij. Nu krijgen we de start ook naar de sterke hand, wat vaak een extra slag oplevert in vergelijking met de standaard zwakke tweeopening.


Hoe gaat u verder na een 2♦-opening van uw partner?
Dat hangt vooral af van uw kracht en /of kaartverdeling. Bent u zwak dan heeft uw partner waarschijnlijk een sterke variant, bent u sterk dan heeft uw partner waarschijnlijk een zwakke twee. Even goed om het volgende te benadrukken. We maken een onderscheid tussen een non-forcing relay •NF) en een forcing relay, ook wel ronde forcing genoemd •RF). Als laatste bespreken we dat sommige biedingen manche forcing zijn •MF).
Wanneer past u een van deze 3 forcing biedingen toe, is afhankelijk van uw hand. Wij gaan u leren wanneer u mag passen •NF), niet mag passen •RF) en dat u niet mag passen tot u bij een manche bent beland. •MF)
Wat ook belangrijk is dat een zwakke multi 5 – 10 punten of wat u ook afspreekt een ondergrens en een bovengrens heeft. Als er wordt gesproken over een minimale zwakke 2, dan zit p aan de onderkant in zijn puntenrange. Als we spreken over een maximale zwakke 2, dan zitten we aan de bovenkant. Misschien handig dat we 8+ punten maximaal vinden en 7- minimaal. Uiteraard speelt kaartverdeling weer een rol, dus niet te zwart wit nemen.
We zijn aangekomen om uit te leggen welke antwoorden en afspraken er allemaal zijn. Allereerst een overzicht van alle bijbiedingen. Vervolgens wordt op de belangrijkste mogelijkheden dieper ingegaan.
We gaan er van uit dat de tegenpartij steeds past. Wij openen steeds met 2¨ dan betekent: Probeer te onthouden wat NF, RF en MF biedingen zijn !
a)     2©        = NF; eindbod tegenover een zwakke 2©, partner zal corrigeren als hij een zwakke 2♠ heeft gehad. U dient dan te passen.
b)     2♠        = NF; eindbod tegenover een zwakke 2♠, partner zal indien nodig corrigeren naar ©, 2♠ is anders gezegd een invite omdat u een goede hand heeft en hartens mee.
c)     2SA      = MF
d)     3§        = RF echt
e)     3¨        = RF echt
f)      3©        = NF; 3© wordt ook wel barrage genoemd.
3© is converteerbaar, wat betekent dat dit niet echt is •conventie) maar steun voor beide hoge kleuren, eindbod tegenover een zwakke twee in harten, partner zal corrigeren naar 3♠ als hij een zwakke 2♠ heeft gehad.
g)     3♠        = MF; echt
h)     3SA      = NF; om te spelen tegenover een zwakke twee harten of schoppen.
Hierna volgen alle schematische mogelijke biedingen na het eerste bijbod.

 
a)          Partner antwoord met 2♥
West
 
Noord
 
Oost
 
Zuid
2♦
 
pas
 
2♥
 
pas
Pas
NF
Partner heeft een zwakke 2 harten
2♠
NF
Partner heeft een zwakke 2 schoppen
2sa
MF
Partner heeft 24 of 25 punten

RF
Semi-manche forcing met klaveren

RF
Semi-manche forcing met ruiten
 
 
b)          Partner antwoord met 2♠
West
 
Noord
 
Oost
 
Zuid
2♦
 
pas
 
2♠
 
pas
Pas
NF
Partner heeft een zwakke 2 schoppen en ik heb verder geen belangstelling voor.
2sa
MF
Partner heeft 24 of 25 punten

RF
Semi-manche forcing met klaveren

RF
Semi-manche forcing met ruiten
3♥
NF
Partner heeft een minimale zwakke 2 ♥
4♥
NF
Partner heeft een maximale zwakke 2 ♥
 

 
c)          Partner antwoord met 2sa
 
Ik heb eerder gezegd dat 2 sans MF is. Dat is een fijne afspraak met slechts 1 uitzondering en ook makkelijk te onthouden. Na 2 sans kunt u uw hand beschrijven. Alles biedingen na 2 sans zijn conventioneel, dus allerteren svp! Hieronder schematisch overzicht van alle antwoorden.
West
 
Noord
 
Oost
 
Zuid
2♦
 
pas
 
2sa
 
pas

RF
Minimum zwakke 2 in ♥

RF
Minimum zwakke 2 in ♠
3♥
RF
Maximum zwakke 2 in ♥
3♠
RF
Maximum zwakke 2 in ♠
3sa
RF
24 – 25 sans !! Niet passen, op weg naar slem

RF
Semi-manche forcing met klaveren !! Niet passen, op weg naar slem

RF
Semi-manche forcing met ruiten !! Niet passen, op weg naar slem
 
De enige uitzondering !!
West
 
Noord
 
Oost
 
Zuid
2♦
 
pas
 
2sa
MF
pas
3♣/♦*
MF
pas
 
3♥/♠*
NF
Pas
Pas !*
*Alleen als p een minimum heeft aangegeven!
 
        Zo kunt u toch onderzoeken of het de manche moet zijn en u kunt elke afwijkend bieding MF maken, wat soms slemonderzoek weer makkelijker maakt.

 
d)          Partner antwoord met 3§/♦
Partner weet dat u zwak bent met harten of schoppen of een sterke sans. Hij geeft nu aan dat hij NIET geïnteresseerd is in 4♥/♠, anders zou partner dat wel via 2 sans kenbaar maken. Dit komt niet vaak voor, echter wij moeten daar wel afspraken overmaken. P wil onderzoeken, 5§/♦ of 3 sans. Dat laatste heeft uiteraard voorkeur. Belangrijk om te beseffen dat dit een goede afspraak is. Stel p heeft x, xx, AHVBT98, AHV, dan zal p eerder geneigd zijn naar 3 ruiten. Stel u heeft xxx, AHxxxx, xx, xx, dan is het al 6 ruiten. U kunt 2 dingen afspreken. 1) U verteld waar u uw kracht in heeft. Of 2) u noemt uw 6 kaart harten of schoppen. Ik ben sterk voorstander om te vertellen waar u kracht in heeft. •Lees controles, Dus azen of heren). Waarom hoor ik u denken. Uw p wil weten of voor sans ergens een lek is, maar ook voor 6 is het fijn voor uw partner om te weten welke controles u heeft. Als u even sterk bent in uw 6 krt met controle, dan is het raadzaam om wel weer uw 6 krt bieden. P zal eerder sans bieden in de andere hoge kleur, want daar heeft hij eerder een stop in. Later wordt dit allemaal duidelijk. Belangrijk om samen dus door te spreken wat betekent het opvolgend bod en welke informatie wil ik overbrengen.
West
 
Noord
 
Oost
 
Zuid
2♦
 
pas
 
3§/♦
 
pas
3♦/♥/♠
RF
Partner Hierin heb ik kracht. Dat mag zijn:
A, of HVx, of HTx maar niet VBx.
3sa
RF
Partner heeft 24 of 25 punten, op naar slem

RF
Semi-manche forcing met klaveren

RF
Semi-manche forcing met ruiten
5§/♦
NF
To play, geen slemintresse
4sa
RF
Azen vragen voor laatst genoemde § of ♦
 

 
 
e)          Partner antwoord met 3♥
Zoals besproken is 3 harten converteerbaar. Een barrage om de tegenstanders het lekker moeilijk te maken. Max 13 pnt en voor beide majors steun.
West
 
Noord
 
Oost
 
Zuid
2♦
 
pas
 
3♥
NF
pas
Pas or correct naar 3♠
NF
 
 
 
 
f)            Partner antwoord met 4♥ of ♠,
Sommige spelen dit ook als converteerbaar. Een barrage om de tegenstanders het lekker moeilijk te maken of omdat p denkt de manche te kunnen maken. Toch is dit niet handig. Wij spreken af dat 4♥ of ♠ to play is!
West
 
Noord
 
Oost
 
Zuid
2♦
 
pas
 
4♥/♠,
NF
ap
 
In de volgende voorbeelden opent uw partner steeds 2¨ Multi. De tegenpartij past. Wat biedt u en wat is uw plan na de verschillende herbiedingen van openaar?
 
1
2
3
4
♠ A7
♠ T983
♠ 76
♠ A952
♥ HV6
♥ B987
♥ HBT
♥ 5
♦ HB98
♦ HB8
♦ AHVB87
♦ A93
♣ HB93
♣ 82
♣ A9
♣ A8543
 
5
6
7
8
♠ 76
♠ VT93
♠ 76
♠ AHVB54
♥ 87
♥ H87
♥ HBT
♥ 53
♦ A3
♦ AV92
♦ AHVB87
♦ A93
♣ HB98743
♣ 82
♣ A9
♣ H3
 
 
10. Antwoorden na opening 2♦ multi
 
1)
 
♠ AV
♥ H86
♦ HB98
♣ HB93
 
U biedt 2SA, een MF, omdat u al snel een manche ziet zitten. Als openaar een minimum aangeeft in harten •3♣), dan overweegt u 3 sans omdat u dan 1 slag minder hoeft te maken en u heeft een dubbele ♠ stop. Als p een minimum aangeeft in schoppen •3♦) biedt u 3♠. Een manche lijkt dan weer ver weg. Met een maximum in ♠, biedt u 4 ♠. Met een maximum in harten, biedt u 3 sans.
 
 
2)
 
♠ T983
♥ B987
♦ HB8
♣ 82
U kunt het beste 2♥ bieden. Partner zou zo maar eens een sterke kaart kunnen hebben. Daarom is 3♥ •als preëmptief bod) af te raden, want dan zit u uzelf in de weg als uw partner een sterke hand blijkt te hebben. En als p ook mager is gaat u teveel down in een 4432 verdeling
 
 
3)
 
♠ 76
♥ HBT
♦ AHVB87
♣ A9
Nu is het handig om 3♦ als echt en forcing te spelen. Zo kunt u nog uitzoeken of het 6♦ •misschien zelfs 7♦) gaat worden tegenover een zwakke twee in schoppen.
 
 
4)
 
♠ A952
♥ 5
♦ A93
♣ A8543
Partner heeft waarschijnlijk een zwakke twee in harten, daarom biedt u 2♥. Mocht hij u onverhoopt verblijden met een zwakke twee in schoppen dan kunt u altijd nog 4♠ bieden.
 

 
 
5)
 
♠ 76
♥ 87
♦ A3
♣ HB98743
Hiermee heeft 3♣ bieden weinig zin; beter is het om gewoon 2♥ te bieden en de ontwikkelingen af te wachten.
 
 
 
6)
 
♠ VT93
♥ H87
♦ AV92
♣ 82
Nu is 3♥ een goede actie. Als partner een zwakke twee in harten heeft, zal 3♥ een kans maken en u houdt de tegenpartij uit een mogelijk 3♣/4♣ contract. Biedt partner 3♠ dan kunt u 4♠ bieden. De kans dat partner een sterke variant heeft is niet erg groot.
 
 
7)
 
♠ 76
♥ HBT
♦ AHVB87
♣ A9
Ook hier heeft het er alle schijn van dat partner een zwakke twee in ♠ heeft. U kunt het onderzoeken door rustig op te bouwen met 2SA, de MF, waar p niet op mag passen. Na 3♣ biedt u 4♥; Na 3♦ biedt u 3♠; Na 3♥ biedt u 4♠; Na 3♠ biedt u 4♥; Voor de 3 sans bieder! Het kan soms enorm lonen. Mijn advies als p een max aangeeft kunt u dit doen. Dan is er waarschijnlijk wel een entree voor de ♠
 
 
8)
 
♠ AHVB54
♥ 53
♦ A93
♣ H3
Het is bijna zeker dat partner een zwakke twee heeft in harten. Het is alleen niet zeker of er een manche te halen valt. Het beste kunt u 2SA bieden. Na 3♣ biedt u 3 sans; Na 3♦ biedt u 3♠; Na 3♥ biedt u 4♠; Na 3♠ biedt u 3 sans;